www.kosin.cz

HOMEInformace o obci Košín

Historie obce Košín

PRVNÍ ZMÍNKY

Historie obce Košín sahá do přelomu 14. a 15. století ačkoliv první zmínky jsou velice nejasné. Z roku 1379 pochází zmínka o obci Kossyna, archepi ad Chynow (Košín v panství chýnovském); jistý Odolen z Košína (zemřel 1398), erbu orlice, byl farářem v Křemži. Jistější zprávy máme pak od roku 1407, kdy se připomíná vladycký rod Košínův z Košíně (původní název obce zněl pravděpodobně Košíň) se znakem stříbrné lilie na červeném štítě i v klenotu nad štítem; staré zápisy uvádějí v té době pána Jindřicha z Košíně. Od roku 1546 náležel Košín Liderovicům (Jindřich Sádlo z Liderovic) a roku 1589 pak byl oddělen jako samostatný statek pro Oldřicha Sádla z Vrážného. Později patřil k Meziříčí (obec cca 6 km z. od Tábora) a nakonec byl připojen k Chotovinám.

Od roku 1651 se připomíná zájezdní hostinec Černej Kohout 1 km s. od Košína a od počátku 17. století také mlýn (1679 - mlynář Jan Koliba).

 

TĚŽBA STŘÍBRA

Významnou roli v rozoji obce hrála těžba stříbra. První zmínky jsou z poloviny 16. století a je z nich patrné, že se zde dolovalo už dříve; doly byly založeny patrně v první polovině 16. století. S jistotou víme, že těžba stříbra v Košíně probíhala s většími či menšími přestávkami od 60. let 16. století až do roku 1809 (1802 podle jiných autorů). V největším rozkvětu byly košínské doly v období 1586 - 1607 a částečně i v letech 1741 - 1747.

Podrobný článek o historii těžby stříbra najdete ZDE

 

NOVODOBÁ HISTORIE

Podle sčítání domů a lidu z roku 1843 měla obec 19 domů a 142 obyvatele

roku 1921 zde bylo 28 domů a 163 obyvatel

roku 1930 bylo v Košíně 36 domů a 191 obyvatel

Před druhou světovou válko žilo v obci přes 250 lidí; po válce došlo k vylidnění Košína, kdy mnoho obyvatel odešlo za prací do měst (hlavně do blízkého Tábora)

Od počátku 70. let, kdy došlo ke sloučení místního a chotovinského JZD (jednotné zemědělské družstvo), spadá Košín pod střediskovou obec Chotoviny (cca 3 km ssv. od Košína)

V letech 1975 - 1978 byla na košínském potoce vybudována přehrada, která slouží jako regulační nádrž a zásobárna pitné vody pro Tábor, chovná nádrž a také jako rekreační oblast. Dílo "Košínská přehrada" v délce přibližně 2 km a s plochou 19,1 km2 bylo uvedeno do provozu 21.1.1980.

V Košíně působí od roku ... sdružení dobrovolných hasičů, ženské družstvo reprezentovalo obec v letech 1987 až 1999.

 

 

HISTORIE A UDÁLOSTI PO OSAMOSTATNĚNÍ OBCE V ROCE 1990

 

1990

5.12.1990 byl ustavující schůzí obecního zastupitelstva založen Obecní úřad v Košíně a došlo k osamostatnění obce.

1991

V prosinci 1991 bylo zahájeno jednání o stavbě dálnice D3 Praha - Dolní Dvořiště

1992

V květnu 1992 byl opraven povrch horní návsi a vyasfaltovány byly i všechny důležité komunikace v obci

1993

V březnu 1993 zahajuje provoz truhlářská dílna Sláma

V prosinci 1993 byly zavedeny popelnice a pravidelný odvoz odpadů (dříve lokální černé skládky)

1994

Roku 1994 bylo založeno Zemědělské družstvo vlastníku Moraveč, do kterého spadají některé hospodářské nemovitosti a obdělávaná půda na katastru obce Košín

Na podzim roku 1994 zahajuje provoz firma Jaroslav Krejčí - Velkoobchod barev a laků

1995

Roku 1995 byla obec přihlášena do Svazu měst a obcí České republiky

V listopadu 1995 byly do Košína zavedeny telefony (do té doby pouze 2 stanice)

1998

V říjnu roku 1998 bylo v obci nainstalováno nové dopravní značení a zpomalovací retardéry.

2000

Od roku 2000 se v obci konají pravidelné vánoční koncerty

2001

Roku 2001 začala po vyprcování územního plánu pozemková úprava

Na jaře 2001 začala stavba sportovního a dětského hřiště

2002

14.2.2002 byla slavnostním poklepáním na základní kámen u Chotovin zahájena výstavba dálnice D3 Praha - Dolní Dvořiště

21.6.2002 bylo dokončeno a otevřeno hřiště

Povodně v srpnu 2002 se Košínu vyhnuly, menší škody byly způsobeny na košínském potoce za výpustí košínské přehrady.

2003

V dubnu 2003 byl v obci instalován veřejný telefonní automat

2004

V srpnu 2004 zahájila provoz firma DRYING s.r.o. - prodej sušeného řeziva a palubek

Na konci srpna 2004 byl otevřen jeden pruh první části dálnice D3

7.10. 2004 byl slavnostně otevřen první 4km úsek dálnice D3 mezi Chotovinami a Táborem

2005

V obecních lesích bylo ve dvou etapách vytěženo přibližně 260 kubických metrů dřeva napadených kůrovcem

V květnu byla východně od obce vybudována asfaltová cesta k dálnici

2006

V březnu byl zprovozněn vysílač mobilního operátpra Vodafone (Oskar)

Na konci března došlo k menším lokálním záplavám vlivem tání velkého množství sněhu

Na jaře byla provedena rekonstrukce Obecního úřadu; od června 2006 zvoní dvakrát denně (v poledne a v 18.00 hod) zvon umístěný na Obecním úřadě

V říjnu proběhly volby do obecního zastupitelstva, došlo k změně složení členů a byl zvolen nový starosta

V prosinci proběhl 7. ročník již tradičního košínského vánočního koncertu

2007

Rekonstrukce střechy obecního úřadu a hasičské zbrojnice

2008

Rekonstrukce veřejného osvětlení


Obecní úřad Košín
Košín 1
391 37

Chotoviny

 

Tel: +420 606 669 179
e-mail: obeckosin@email.cz
ID datové schránky: drfauns
Web: www.obeckosin.cz

 

Nahoru