www.kosin.cz

HOMEÚřední deska

20.4.2017

Informace o hospodaření obce Košín

Informace o hospodaření obce Košín

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje obec Košín na svých internetových stránkách www.obeckosin.cz, v sekci   Obec Košín - Rozpočet, vybrané dokumenty k svému finančnímu hospodaření . Jedná se o:
- Rozpočet obce Košín
- Střednědobý výhled rozpočtu obce Košín
- Výkazy plnění rozpočtu Fin 2-12 obce Košín
- Úpravy rozpočtu obce Košín
- Závěrečný účet obce Košín

Zároveň je do těchto dokumentů možno nahlédnout v listinné podobě na Obecním úřadě v Košíně v úředních hodinách.


Obecní úřad Košín
Košín 1
391 37

Chotoviny

 

Tel: +420 606 669 179
e-mail: obeckosin@email.cz
ID datové schránky: drfauns
Web: www.obeckosin.cz

 

Nahoru