www.kosin.cz

Současnost

Obec Košín jako samostatný územně-správní celek se nachází v severní části Jihočeského kraje a okresu Tábor blízko hranice se středočeským krajem, cca 5 km severně od Tábora, leží v nadmořské výšce 460 m.n.m. Od roku 1990 je obec samostatná v čele se starostou a obecním zastupitelstvem.

V Košíně žije celkem 92 trvale přihlášených obyvatel v 37 staveních, další přibližně jedna třetina objektů je využívána pouze k rekreačním účelům.

Obec Košín leží na hlavním silničním tahu z Prahy do Českých Budějovic, od roku 2004, kdy byl otevřen první úsek dálnice D3_306 se Košín zbavil hlavního dopravního zatížení.

Od získání samostatnosti v roce 1990 se obec čile rozvíjí, v současné době se připravuje územní plán obce a připojení k vodovodní sítií, na všech komunikacích byl položen nový asfaltový povrch, bylo nainstalováno nové dopravní značení, již několik let je v provozu hřiště,byla provedena rekonstrukce budovy obecního úřadu a výměna střešní krytiny na tomto objektu a na budově hasičské zbrojnice. Kromě několika chatových rekreačních objektů se v obci renovují staré objekty a staví se nové rodinné domky.

V minulých letech vybudovala obec Košín systém domacích čističek odpadních vod, obec Košín je tak kompletně odkanalizována a má zabezpečeno čistění odpadních vod a to včetně samoty Na Kohoutě

V obci mají své provozovny firmy - prodejna a sklad barev (Ráj Barev Krejčí), Elektro-Technika-Služby (Antonín Matyš).

V obci je možné se rekračně ubytovat v Ubytování u Levandule https://www.ubytovanilevandule.cz/

Největším lákadlem v letních měsících je pro obyvatele okolních obcí i Tábora Košínská přehrada, téměř 2 km dlouhé vodní dílo sloužící jako regulační vodní nádrž pro táborský rybník Jordán a zároveň chovný rybník firmy Štičí líhně Tábor.

V obci není obchod, spojení s Táborem zajišťuje pravidelná městská i dálková autobusová doprava.

 Obecní úřad Košín
Košín 1
391 37

Chotoviny

 

Tel: +420 606 669 179
e-mail: obeckosin@email.cz
ID datové schránky: drfauns
Web: www.obeckosin.cz

 

Nahoru