www.kosin.cz

HOME

Obecní zastupitelstvo

Současné složení obecního zastupitelstva

 

Mišík David - starosta

Bratránek Pavel - místostarosta

Krejčí Jaroslav

Matyš Luboš

Turek Josef

 

 

Poslední volby do obecních zastupitelstev proběhly 5. - 6. října 2018. Z 7 kandidátů bylo zvoleno 5 členné zastupitelstvo.

 

 

funkce členů obecního zastupitelstva:

starosta: Mišík David 

místostarosta: Bratránek Pavel

Evidence obyvatelstva: David Mišík

Finanční výbor: Krejčí Jaroslav - předseda, Ilona Matyšová, Bratránková Romana - členové

Kontrolní výbor: Turek Josef - předseda, Vondruška Zbyněk, Jaroslava Matyšová - členové

Péče o lesy: Turek Josef

Zapisovatel: Luboš Matyš

pokladna:Zdenka Folková

 

Pravidelné věřejně přístupné zasedání zastupitelstva se koná každý čtvrtek ve třetím týdnu v měsíci od 19:00 h.


Obecní úřad Košín
Košín 1
391 37

Chotoviny

 

Tel: +420 606 669 179
e-mail: obeckosin@email.cz
ID datové schránky: drfauns
Web: www.obeckosin.cz

 

Nahoru